Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website www.vindhetantwoordinjezelf.nl van toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Het Apostolisch Genootschap doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Stuur je e-mail naar welkom@apgen.nl.

 

RECHTEN

Het Apostolisch Genootschap, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen onder meer teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, en logo’s. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Apostolisch Genootschap.

 

WIJZIGINGEN

Het Apostolisch Genootschap mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen.